საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი (#706)
  
აკადემიური პერსონალი
 
დეპარტამენტის უფროსი:  ანტონ ინგოროყვა
 
    
სახელი და გვარი
1
გიორგი ცაავა
2
ალეკო ქუთათელაძე
3
რატი ბურდიაშვილი
4
მერაბ ვანიშვილი
5
ვალერი მოსიაშვილი
6
გიორგი ხანთაძე
7
ლილი გვენეტაძე
8
მზევინარ ნოზაძე
9
გიორგი სულაშვილი