არქეოლოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი

არქეოლოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი 

აკადემიური პერსონალი

დეპარტამენტის უფროსი - ნანა ხაზარაძე

სრული პროფესორი
1. ხაზარაძე ნანა
2 ინანიშვილი გივი

ასოცირებული პროფესორი
1. ხოხობაშვილი თამარ
2. აბუთიძე მანანა
3. ზაალიშვილი ნინო
4. ქუთათელაძე მაია
5. თოდაძე ხათუნა
6. მესხია მარინა
7. ჯორჯიკია ნათელა

ასისტენტ-პროფესორი
1. ცუცქირიძე დარეჯან
2. ასლამაზიშვილი ლამარა