ყველა სიახლე

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის სამართალმემკვიდრეა, რომელიც 1992 წელს შეიქმნა და იმ დროისათვის 3 სპეციალობას აერთიანებდა.
დღეისათვის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტზე 14 საბაკალავრო, 13 სამაგისტრო და 8 სადოქტორო პროგრამა ხორციელდება, რომლებზეც 5000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.
2013 წლიდან ფაკულტეტზე აკრედიტებულია ახალი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები: „ევროპისმცოდნეობა“ და „საჯარო მმართველობა“. ახლად დაარსებულ კრიმინალისტიკის ლაბორატორიისთვის შეძენილი იქნა საქართველოში ერთადერთი და ულტრათანამედროვე კრიმინალისტიკური აღჭურვილობა, რაც საშუალებას გვაძლევს მოვამზადოთ კრიმინალისტები პროფესიულ სწავლებით დადგენილი III, IV, V საფეხურის სტანდარტებით.
1997 წლიდან გერმანიის მთავრობის ხელშეწყობით და მხარდაჭერით, ჩვენი ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტები ყოველწლიურად იგზავნებიან სასწავლებლად და პროფესიული პრაქტიკის გასავლელად გერმანიაში პარტნიორ უნივერსიტეტებში.
ფაკულტეტის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ სწავლის პერიოდში მონაწილეობა მიიღონ პროექტებში, რომლებიც იმართება სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში.
სტუდენტები მონაწილეობენ საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში, ბევრი მათგანი ფაკულტეტის დაფინანსებით იგზავნება კონფერენციებზე, ფესტივალებზე, სემინარებზე, ფორუმებზე, იმიტირებულ პროცესებზე, პრაქტიკასა და სტაჟირებაზე სხვადასხვა ორგანიზაციაში.

სტუდენტური თვითმართველობის დაფინანსებით ყოველწლიურად ეწყობა ტურისტული და თემატურ-სოციოლოგიური ექსპედიციები.

სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი კულტურულ-სპორტულ ღონისძიებებში და სამოდელო ბიზნესში.


უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი