სწავლების დეპარტამენტი

დოქტორანტურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015/2016 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში

სწავლის მსურველთათვის უცხო ენის საგამოცდო ტესტების ნიმუშები

გერმანული ენა

ინგლისური ენა

ფრანგული ენა

რუსული ენა


სიახლეებში დაბრუნება