06 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით 2018/19 სასწავლო წელი

2018/2019 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის  მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით
31 ივლ

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018 (31.07.18)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (31.07.18)
ყველა სიახლე

მანქანათმშენებლობის სასწავლო-სამეცნიერო და საექპერტო ლაბორატორია

501 "საწარმოო-ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის" დეპარტამენტის

ტექნოლოგიური მოწყობილობების და საწარმოო
პროცესების ლაბორატორია

    

      ლაბორატორია აღჭურვილია სხვადასხვა სახის მოქმედი, როგორც უნივერსალური, აგრეთვე ნახევრადავტომატური რთული კინემატიკური სტრუქტურის მქონე კბილდამამუშავებელი ჩარხებით, პროგრამული მართვის საჩარხო სისტემებით, საწარმოო რობოტებით და კომპიუტერული მართვის მქონე მოწყობილობებით, საწარმოო ტექნოლოგიური აღჭურვილობით და შესაბამისი საკვლევი და ლაბორატორიული მზომი ტენიკით.


ამძრავთა სისტემების ლაბორატორია

    ლაბორატორია აღჭურვილია ჰიდრო და პნევნო ამძრავების ცალკეული მოქმედი მოდულებით და ელემენტებით, ჰიდრო, ელექტროჰიდრო და ელექტრომექანიკური სისტემებით აღჭურვილი მოქმედი დანადგარებით, მექანიკური ამძრავების დინამუკური კვლევისლაბორატორიული დანადგარებით და კვლევის კომპიუტერული პროგრამებით. ხორციელდება სისტემატა მახასიათებლების განსაზღვრა, რეგულირების და მართვის პრინციპების შესწავლა.


ტექნიკური გაზომვების ლაბორატორია

    ლაბორატორია აღჭურვილია მექანიკური სისტემების სხვადასხვა სახის შეერთებების და გადაემის დეტალების ფორმებისა და მუშა ზედაპირების საკვლევი მზომი მოწყობილობებით და ხელსაწყოებით, მართვისა და რეგულირების ელემენტების პარამეტრების (ელექტრომოწყობილობების) სარეგისტრაციო ტექნიკით.