დღეს გაიმართა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

30 ივნისს გაიმართა სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სხდომა. ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა ოთარ გელაშვილმა გაგვაცნო დღის წესრიგი:
1. აკადემიური პერსონალის კონკურსი შესახებ;
2.ფაკულტეტის მენეჯერის გია გოლეთიანის მოხსენება.

 

სიახლეებში დაბრუნება