01 ოქტ

ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე საშემოდგომო მიღებისთვის რეგისტრაცია 2 ოქტომბრიდან დაიწყება

    საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე 2019 სასწავლო წლისათვის, მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საშემოდგომო მიღებისთვის რეგისტრაცია 2019 წლის 2 ოქტომბერს დაიწყება და 15 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება

ყველა სიახლე

ფაკულტეტზე დასრულდა მაგისტრანტების და დოქტორანტების დაცვები

22-07-2019 ფაკულტეტზე დასრულდა სამაგისტროდა სადოქტორო  ნაშრომების დაცვა. სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 37 მაგისტრანტმა და 11 დოქტორანტმა. ნაშრომები წარმოდგენილი იყო სათანადო დონეზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება