06 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით 2018/19 სასწავლო წელი

2018/2019 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის  მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით
31 ივლ

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018 (31.07.18)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (31.07.18)
ყველა სიახლე

დასრულდა სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა

9 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის" ფაკულტეტზე სადიუსერტაციო ნაშრომი დაიცვა 11 დოქტორატმა.
ნინო წივწივაძის დაცვის ფოტომასალა

 

სიახლეებში დაბრუნება