ფაკულტეტები

ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა"


2016 წლის გამოცემა


1. ჟურნალი 1(35)

 2. ჟურნალი 2(36)

 3. ჟურნალი 3(37)2017 წლის გამოცემა

1. ჯურნალი 1(38)

2. ჟურნალი 2(39)

3. ჟურნალი 3(40)