თანამშრომლები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მოწვეული პროფესორები:
 • ზუბიაშვილი მარიამი - პროფ. (400 სთ.)
 • ორაგველიძე ჟუჟუნა - პროფ. (400 სთ.)
 • ხარიტონაშვილი ვალერი - სრ. პროფ.(400 სთ.)
 • ველიჯანაშვილი რევაზი - პროფ. (400 სთ.)
 • ნაცვლიშვილი ზურაბი - პროფ. (400 სთ.)
 • შარაბიძე თამაზი - პროფ. (400 სთ.)
 • გაგოშიძე გიორგი - პროფ. (400 სთ.)
 • ბალიაშვილი ანტონი - პროფ. (200 სთ.)
 • სლოვინსკი იური - პროფ.(200 სთ.)
 • ხმიადაშვილი ჯემალი - პროფ.(200 სთ.)
 • ნათბილაძე ვახტანგი - პროფ.(200 სთ.)
 • შენგელია გიორგი - პროფ. (200 სთ.)
 • ნატრიაშვილი თამაზი -  პროფ.(200 სთ.)
 • ჩხეიძე ალექსანდრე - პროფ.(200 სთ.)
 • აფაქიძე თორნიკე - პროფ.(200 სთ.)
 • ბაღათურია ნუგზარი - პროფ.(200 სთ.)
 • ბეგიაშვილი ნანა - პროფ.(200 სთ.)
 • ლომიძე ჯუმბერი - პროფ.(200 სთ.)
 • გიგინეიშვილი ლერი - პროფ.(200 სთ.)
 • ელიზბარაშვილი მელორი - პროფ.(200 სთ.)
 • პავლიაშვილი სოლომონი - პროფ.(200 სთ.)
 • საბიაშვილი ზუქრი - პროფ.(200 სთ.)
 • ჯღარკავა ჯამლეტი - პროფ.(200 სთ.)
 • წულაია ჰამლეტი - პროფ.(200 სთ.)
 • ბიწაძე სიმონი - ასოც. პროფ.(400 სთ.)
 • შუკაკიძე თინათინი - ასოც. პროფ.(400 სთ.)
 • ხუბუტია მანანა - ასოც. პროფ.(400 სთ.)
 • ამყოლაძე ხათუნა - ასოც. პროფ.(400 სთ.)
 • ბარბაქაძე მაია - ასოც. პროფ.(400 სთ.)
 • მამფორია დარეჯანი - ასოც. პროფ.(400 სთ.)
 • მაისურაძე ნათელა - ასოც. პროფ.(200 სთ.)
 • გერკეული თენგიზი - ასოც. პროფ.(200 სთ.)
 • მახაური სოლომონი - ასოც. პროფ.(200 სთ.)
 • ფარცხალაძე კონსტანტინე - ასოც. პროფ.(200 სთ.)
 • ადამია დავითი - ასოც. პროფ.(200 სთ.)
 • თედიაშვილი ლია - ასოც. პროფ.(200 სთ.)
 • ბეჟანიშვილი მალხაზი - ასოც. პროფ.(200 სთ.)