სამეცნიერო კონფერენციები
სამეცნიერო კონფერენციები

სამეცნიერო კონფერენციები

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "ქიმია -მიღწევები და პერსპექტივები"

2018 წლის 20 ოქტომბერს სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართება აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "ქიმია -მიღწევები და პერსპექტივები"

საერთაშორისო კონფერენცია „მომავლის ენერგია: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ – ICEF 2018

11-13 სექტემბერს აზერბაიჯანის ნავთობისა და მრეწველობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „მომავლის ენერგია: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ – ICEF 2018

IV სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

2018 წლის 8 – 11 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება IV სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

ქართულ-იტალიური საერთაშორისო კონფერენცია

2018 წლის 17-19 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფოჯას უნივერსიტეტის პირველ ერთობლივ R&D საერთაშორისო კონფერენციას “მრეწველობის დარგების დინამიკა და თანამედროვე ტენდენციები საქართველოსა და ევროკავშირში: საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

2018 წლის 8-10 აგვისტოს ყაზანის ა.ნ. ტუპოლევის სახელობის ეროვნულ კვლევით ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

I საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"

2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართება, თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება I საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"

საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები კოჩალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

2018 წლის 3-9 ივნისს კოჩალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები: ზედაპირის ტექნოლოგიების VI საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარი და გამოყენებითი და მდგრადი ინჟინერინგის III საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარი

სამეცნიერო კონფერენცია "არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები"

2018 წლის 13 მაისს, 11:00 სთ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ეროვნული ბიბლიოთეკის მცირე დარბაზში გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია  "არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები"

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2018 წლის 7 ივნისს, 16:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში, გაიხსნება სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“

2018 წლის 10 მაისს, 11:30 სთ.,  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ორგანიზებით, საქართველოსტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“

II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები-2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

2018 წლის 26-29 ივნისს, ახალ სანჩში, გაიმართება მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები - 2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

ნიკო ნიკოლაძის 175 წლისთავისადმი მიძღვნილ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

2018 წლის სექტემბერში გურამ თავართქილაძის სახ. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ყოველწლიური ფესტივალის ფარგლებში ატარებს ნიკო ნიკოლაძის 175 წლისთავისადმი მიძღვნილ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“

2018 წლის 5-7 ივნისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში გაიმართება რიგით მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“

III საერთაშორისო მეცნიერების სიმპოზიუმი “ახალი ჰორიზონტები მეცნიერებაში“

2018 წლის 5-8 სექტემბერს პრიშტინაში (კოსოვო) ჩატარდება III საერთაშორისო მეცნიერების სიმპოზიუმი “ახალი ჰორიზონტები მეცნიერებაში“

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები"

2018 წლის 27-29 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები", რომელიც ეძღვნება სტუ-ს იუნესკოს კათედრის „ინფორმაციული საზოგადოების“ დაარსების მე-15 წლისთავს

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო არენაზე: რეგიონში არაფრის მომცემი თამაშის გადალახვის გზები“

2018 წლის 15 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომის საპიენცას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, ატარებს ერთობლივ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო არენაზე: რეგიონში არაფრის მომცემი თამაშის გადალახვის გზები“

კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევები და Bloomberg“

9 მარტს 14:30 სთ., ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის Bloomberg ლაბორატორიაში ჩატარდება კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევები და Bloomberg“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მდგრადი მშენებლობის სფერო“

2018 წლის 20 აპრილს, „უმაღლესი სასწავლებლის დღესთან“ დაკავშირებით, DGNB აკადემიის ეგიდით, შტუტგარტის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მდგრადი მშენებლობის სფერო“

VI ერთობლივი სტუდენტური კონფერენცია “კავკასია გზაჯვარედინზე: რეგიონული სტაბილურობის გამოწვევები”

2018 წლის 5 მაისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართება VI ერთობლივი სტუდენტური კონფერენცია "კავკასია გზაჯვარედინზე: რეგიონული სტაბილურობის გამოწვევები"

საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი კომპიუტერული ტექნოლოგიები - ACT 2018

2018 წლის 21-23 ივნისს წმ. პავლე მოციქულის სახელობის საინფორმაციო მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი კომპიუტერული ტექნოლოგიები - ACT 2018“

კონფერენციები 1 - 20 სულ 255
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა