სამეცნიერო კონფერენციები

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონეფერენციას "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"

2017 წლის 3-4 ნოემბერს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ატარებს II საერთაშორისო სამეცნიერო კონეფერენციას "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"

საერთაშორისო ინტერდისციპლინურ სიმპოზიუმს „ილია ჭავჭავაძე - 180“

2017 წლის 12-13 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მართავს საერთაშორისო ინტერდისციპლინურ სიმპოზიუმს „ილია ჭავჭავაძე - 180“

ვარშავის აღმოსავლეთ ევროპული კონფერენცია - WEEC 2017

2017 წლის 10 – 13 ივლისს ვარშავის უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „ვარშავის აღმოსავლეთ ევროპული კონფერენცია“ - WEEC 2017

საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები“

2017 წლის 2-3 ივნისს ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები“

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია

2017 წლის 20 მაისს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩატარდება ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია

საერთაშორისო კონფერენცია „საერთაშორისო განათლების განვითარების ევრაზიული კონფერენცია “ IUNC Eurasia 2017

2017 წლის 15-18 მაისს, მოსკოვში, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის ორგანიზებით, გაიმართება მე-6 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „საერთაშორისო განათლების განვითარების ევრაზიული კონფერენცია“ - IUNC Eurasia 2017

XVI საერთაშორისო ახალგაზრდული ფესტივალი

არქიტექტურისა და ხელოვნების XVI საერთაშორისო ახალგაზრდული ფესტივალი „ოქროს არქიდეა - 2017“ («Золотая АрхИдея-2017»)

საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციები მეცნიერებასა და განათლებაში“

2017 წლის 22-24 მარტს ცენტრალური ბოჰემიის უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციები მეცნიერებასა და განათლებაში“

V ერთობლივი სტუდენტურ კონფერენცია “კავკასია გზაჯვარედინზე: რეგიონული სტაბილურობის გამოწვევები"

2017 წლის 29 აპრილს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართება მე-5 ერთობლივი სტუდენტური კონფერენცია „კავკასია გზაჯვარედინზე: რეგიონული სტაბილურობის გამოწვევები“

საერთაშრისო სტუდენტური კონგრესი - IESC 2017 „ახალი შესაძლებლობები სწავლებაში“

2017 წლის 11 – 12 მაისს მალტეპეს უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშრისო სტუდენტური კონგრესი IESC 2017 „ახალი შესაძლებლობები სწავლებაში“

კონფერენციები 1 - 20 სულ 212
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა

ბანერები