საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სამეცნიერო ცენტრები

                                                                                                                                                                            

სტუ-ში დარეგისტრირებული სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრების სრული სია  


ზოგიერთი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი: