სამეცნიერო სექტორი

სამეცნიერო სექტორი

28 თებ

ღვინის წარმოების ოპტიმიზაცია ბიო-ტექნოლოგიებისა და ზონური ტექნიკის გამოყენებით

განხილულია SUAFRI-EPC  პროექტის ფარგლებში შესრულებული თემის ძირითადი სკითხები

სიახლეები 1 - 1 სულ 1