დადგენილებები

24-02-2017 დადგენილება N2317
სტუ-ის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2316
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2315
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის IV კურსის N108385 ჯგუფის სტუდენტ გაგა ხარაულის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2313
დოქტორანტურის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევითი კომპონენტების შეფასების წესის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2312
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტ გოჩა ზედგინიძის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2311
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მესამე კურსის N108481 ჯგუფის სტუდენტ სოფიო წვერაიძის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2310
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვ. პროფესორის როზეტა ასათიანის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2309
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფ. კობა სოხაძის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2308
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის N501 „საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის დეპარტამენტიდან“-დან სტრუქტურული ერთეულის (ყოფილი N56 კათედრა) გამოყოფისა და მის ბაზაზე სამშენებლო ფაკულტეტზე დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2307
სტუ-ის დოქტორანტურის დებულების პროექტში დამატების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2306
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2305
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ი. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2304
სტუ-ის პროფ. გ. მიქიაშვილის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2303
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2302
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2301
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2300
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის პირველი კურსის დოქტორანტ ე. ბჟინავას განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2299
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2298
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგების და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფ. გ. სოსელიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2297
სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. იური ლომიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1742

ბანერები