დადგენილებები

27-07-2017 დადგენილება N2535
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტ ანასტასია კანთელაძის განცხადების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2534
აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2533
სტუ-ის აკადემიური პერსონალის შვებულების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2532
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2531
ბატონ ზურაბ პოლოლიკაშვილისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2530
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2529
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2528
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2527
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2526
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2525
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2524
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2523
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2521
სამშენებლო ფაკულტეტის სტატუსშეჩერებული დოქტორანტის ირინა დენისოვას განცხადების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2520
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


20-07-2017 დადგენილება N2508
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური წოდების − ემერიტუსის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) 2014 წლის 15 ოქტომბრის ერთობლივი სხდომის N19 დადგენილებაში (ცვლილება შეტანილია 29.10.2014 წ. დადგენილება N1329, 25.07. 2015 წ. დადგენილება N1629, 18.09.2015 წ. დადგენილება N1699) ცვლილების შეტანის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2470
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2469
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 6 ივლისის N732 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2468
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის ზაფხულის სემესტრის ამოქმედების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2467
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 1906

ბანერები