დადგენილებები

03-11-2016 დადგენილება N2207
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2206
პროფესორ მიხეილ ჩიხრაძის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2205
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2204
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. მ. მშვილდაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2203
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2202
სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2201
სამთო ელექტრომექანიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის შეცვლასთან დაკავშირებით


03-11-2016 დადგენილება N2200
მულტიმედიური გარემოს შემსწავლელი საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2199
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. მ. თალაკვაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2198
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2197
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის,პროფ. გ. ნაცვლიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2196
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული საზღვაო და სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორის, პროფ. ემზარ გეგეშიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2195
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2194
პროფესორ ირმა ინაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2193
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტ ს. ბეკვერიას განცხადების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2192
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ი. გოცირიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2191
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2190
საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. მ. ხურციძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2189
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. მ. თალაკვაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2187
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. ნ. ლომინაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1624

ბანერები