საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

26 სექ

სამაგისტრო მისაღები გამოცდების დოკუმენტები

სამაგისტრო მისაღები გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები - 2017/18 სასწავლო წელი
26 სექ

კონკურსი

ცხადდება სამეცნიერო თემაზე შექმნილი ფოტო კონკურსი
25 სექ

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის პირობები

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ. საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხო ენებში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული)
25 სექ

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები - 2017/18 სასწავლო წელი

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით) 2017-18 სასწავლო წელი

ყველა სიახლებანერები