საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

25 ივლ

სახელმწიფო დაფინანსება „საინჟინრო ფიზიკის“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

მიმდინარე 2017-2018 სასწავლო წელს აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ „საინჟინრო ფიზიკის“ საბაკალავრო პროგრამას, მიიღებენ სახელმწიფო დაფინანსებას
25 ივლ

სახელმწიფო დაფინანსება ბაკალავრიატის "მეტალურგიისა" და "მასალათმცოდნეობის" პროგრამის სტუდენტთათვის

მიმდინარე 2017-2018 სასწავლო წელს აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ "მეტალურგიისა" და "მასალათმცოდნეობის" პროგრამებს, სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებენ
24 ივლ

სახელმწიფო დაფინანსება ბაკალავრიატის სამთო და გეოინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის

მიმდინარე სასწავლო წელს აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამას, სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებენ
21 ივლ

“ციტადელი” ჰოლდინგი - სტაჟირების პროგრამა

“ციტადელი” ჰოლდინგი აცხადებს სამთვიან ანაზღაურებად სტაჟირების პროგრამას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო-საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, მშენებლობისა და სამშენებლო მასალების მიმართულებით

ყველა სიახლებანერები