დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/211
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/210
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/209
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/208
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/207
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/206
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/205
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/204
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/203
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/202
სტუ-ის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებში სტუდენტებისთვის ფაკულტატიური სასწავლო კურსების და „პრეკალკულუსის“საკითხის შეტანის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/200
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/199
2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/198
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/197
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსისგამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/196
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის დოქტორანტთამარ ხეჩიაშვილის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/174
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/173
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტ პაატა ფრანგიშვილის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/170
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტ ვარლამ ციცქიშვილის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/169
დიპლომის გაცემის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/168
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ ანა მორგოშიას ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2641