საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დადგენილებები

07-10-2016 დადგენილება N2151
არსებული მთისა და ბარის სოფლების მდგრადი განვითარების ექსტენციის ცენტრის ბაზაზე კავკასიის მთის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის შექმნის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2148
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ი. გოცირიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2146
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პროფ. თ. გერკეულის განცხადების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2145
საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ა. სიჭინავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2144
ტექნიკური ტერმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2143
კავკასიის ისტორიის, გეოპოლიტიკისა და ეკონომიკური კვლევების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2142
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2141
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2140
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2139
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2138
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2137
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსის, ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2136
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2135
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ნ. შავიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2134
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის პროფ. თ. ჭურაძის განცხადების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2133
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. ლ. ღოღელიანის განცხადების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2132
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის პროფ. ვ. ჯაფარიძის განცხადების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2131
გარემოს მონიტორინგის საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2130
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტის პროფ. ნ. კოდუას განცხადების შესახებ


07-10-2016 დადგენილება N2129
სამშენებლო ფაკულტეტის მესამე წლის სწავლების დოქტორანტ ნიკო ნებიერიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1582