დადგენილებები

29-03-2017 დადგენილება N2371
სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრთა შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2369
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2368
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2367
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას სახელობის აუდიტორიის გახსნის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2366
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2365
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2364
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2363
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორთა სახელფასო ანაზღაურების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2362
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მეორე კურსის N112550B ჯგუფის სტუდენტ გ. ნაცვლიშვილის განცხადების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2361
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2360
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და პრეპარატების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2359
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან უძრავი ქონების ევროპული სტანდარტებით შეფასებისა და პროფესიონალ შემფასებელთა გადამზადების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2358
ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. მ. ახობაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2357
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტთან ნანოსისტემების და ნანოტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2356
საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადებების წარდგენის, განხილვისა და შეფასების წესის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2355
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2354
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2353
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2352
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტთა განცხადებების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2351
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკის და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1791

ბანერები