დადგენილებები

16-11-2016 დადგენილება N2227
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების და ალგორითმების დამუშავების სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2226
ასოც. პროფესორ დავით ბლუაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2225
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის პროფესორ ქეთევან კოტეტიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2224
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2223
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. თ. კუნჭულიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2222
პროფ. მ. თავდიაშვილის განცხადების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2221
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ნ. შავიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2220
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2219
პროფ. ნ. ბეგიაშვილის განცხადების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2218
პროფ. ნ. ბაღათურიას განცხადების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2217
კავკასიის მთის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2216
უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2215
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2214
სტუ-ის სამშენებლო, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტების მენეჯერთა მოხსენებითი ბარათების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2213
ვიცე-რექტორის ლევან კლიმიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2210
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. გ. ყურაშვილის, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ი. გაბისონიას, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2209
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ი. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2208
სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2207
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2206
პროფესორ მიხეილ ჩიხრაძის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატად წარდგენის შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1642

ბანერები