დადგენილებები

28-12-2016 დადგენილება N2274
სტუ-ის რექტორის მოადგილის, პროფ. ზ. გასიტაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2273
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ბიზნესტექნოლოგიების, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის და საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების სადოქტორო პროგრამებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2272
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2271
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სახელის შეცვლის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2270
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2269
სტუ-ის გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტის მოწვეული პროფ. თეიმურაზ ცაბაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2268
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. თ. კუნჭულიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2267
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში შიდამუხლობრივი ცვლილებების შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2266
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის პირველი კურსის დოქტორანტების ნ. შამფრიანის, დ. ხარებავას და ა. გვიმრაძის განცხადებების შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2265
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. გ. ნაცვლიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2264
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ი. კვესელავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2263
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, მეოთხე კურსის სტუდენტ მარიამ კიკნაძის ზამთრის საგარეო პოლიტიკური სკოლის დაფინანსების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2262
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტ იუნის ჰამზა ჰაშიმის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2261
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტის შოთა სულთანიშვილის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2260
სტუ-ის სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის უფროსის, გ. კულდონაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2259
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2258
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის III კურსის დოქტორანტ რ. სახეიშვილის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2257
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2256
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2255
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტ გ. ქველიძის განცხადების შესახებდადგენილებები 1 - 20 სულ 1707

ბანერები