დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/323
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების დეპარტამენტის უფროსის გ. სურგულაძის მოხსენებითი ბარათი გ. ცერგცვაძის მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/321
სტუ-ის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის და ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/320
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სფაკულტეტის დეკანის ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/318
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის „სოციალური კვლევების ლაბორატორიის“ დებულების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/317
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე პროფ. ა. კურათაშვილის მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/316
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/315
სტუ-თან არსებული „ტექნიკური გადამზადების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/314
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტ გ. ბითაძის განცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/313
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულებაში ცვლილებების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/312
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტის, თეატრ-სტუდია „მოდი-ნახე“-ს წევრის, ოთარ დვალიშვილის განცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/311
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათი პარმენ მარგველაშვილის მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/310
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტის, საბა კახიანის განცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/309
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/308
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სტუდენტების განცხადებების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/307
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათი ფაკულტეტზე ნ. ცუცქირიძისა და ა. სურმავას მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/306
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/304
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათი ბაკალავრიატის სწავლების სტუდენტ ნ. ჩიხაშვილისათვის დამატებითის სემესტრის გამოყოფის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/303
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათი ბაკალავრიატის სწავლების სტუდენტ ლ. ცინცაძისათვის დამატებითის სემესტრის გამოყოფის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/302
სტუ-ის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოხსენებითი ბარათი კონკურსის გამოცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/301
სტუ-ის ინსტიტუტების დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2400