დადგენილებები

30-06-2017 დადგენილება N2470
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2469
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 6 ივლისის N732 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2468
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის ზაფხულის სემესტრის ამოქმედების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2467
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2466
აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის N2379 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2465
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2464
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2463
თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2462
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2461
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2460
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2459
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2458
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2457
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2456
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2455
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2454
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2453
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2452
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2451
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 1890

ბანერები