დადგენილებები

13-11-2017 დადგენილება N2655
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, ნ. კირთაძის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2654
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2653
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალური მეცნიერებების აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დანიშვნის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2652
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ დეპარტამენტების ხელმძღვანელთა მოვ. შემსრ. კანდიდატურების წარმოდგენის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2651
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე რაგიმ ანდრიაშვილის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2650
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლელა ვერბის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2649
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე თამარ კიკვაძის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2648
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ნათია ასათიანის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2647
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე თამარ ნატროშვილი მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2646
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ირინა ჩხენკელის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2644
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2643
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე ქეთევან ქუთათელაძის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2642
საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტორ-ტექნიკოსის“ მოდიფიცირების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2641
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ნინო ცომაიას მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2640
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის, გიორგი კოკოშაშვილის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2639
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ზოგიერთი თანამშრომლის 250 ან 500-საათიან დატვირთვაზე გადაყვანის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2638
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2637
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მაგისტრანტ ხატია ქვაბელიშვილის განცხადების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2636
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტის, მანანა მამულაშვილის განცხადების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2635
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ნ. მაჭარაშვილისა და ა.ზურაბაშვილის მოწვევის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2035

ბანერები