ბრძანებები

02/22/2018 ბრძანება N01-09-10/08
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

02/16/2018 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს რექტორის 2016 წლის 28 მარტის N42 ბრძანების ცვლილების შესახებ

02/07/2018 ბრძანება N30
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ

02/06/2018 ბრძანება N29
სტუ-ს "საქმისწარმოების ერთიანი წესი"-სა და საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ

02/02/2018 ბრძანება N25
სტუ-ს 2017 წლის 24 ნოემბრის N220 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

01/21/2018 ბრძანება N7
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

01/11/2018 ბრძანება N01
2017/2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

12/21/2017 ბრძანება N4783/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

12/19/2017 ბრძანება N239
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

12/05/2017 ბრძანება N4548/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ

11/29/2017 ბრძანება N223
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2016 წლის 15 მარტის N38 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11/20/2017 ბრძანება N4381/05
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე აპლიკანტების განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ

11/18/2017 ბრძანება N218
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

11/17/2017 ბრძანება N217
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

11/16/2017 ბრძანება N216
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიხსული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

10/30/2017 ბრძანება N203
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პოროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

10/25/2017 ბრძანება N202
სტუ-ში 2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროეფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ

10/24/2017 ბრძანება N199
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

10/24/2017 ბრძანება N198
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

10/13/2017 ბრძანება N3500/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 681
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო

ბანერები