ბრძანებები

09/20/2017 ბრძანება N172
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო

08/30/2017 ბრძანება N162
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ

08/23/2017 ბრძანება N161
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

08/18/2017 ბრძანება N158
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

08/18/2017 ბრძანება N157
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

08/15/2017 ბრძანება N155
სტუ-ის N144 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

08/15/2017 ბრძანება N154
სტუ-ის N143 (18.07.17)ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

08/15/2017 ბრძანება N153
სტუ-ის N142 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

08/04/2017 ბრძანება N149
აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ

07/18/2017 ბრძანება N144
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ

07/18/2017 ბრძანება N143
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ

07/18/2017 ბრძანება N142
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

07/04/2017 ბრძანება N136
სტუ-ს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

07/03/2017 ბრძანება N133
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის სასწვლო განრიგის შესახებ

06/28/2017 ბრძანება N128
სტუ-ის 2017 წლის 23 ივნისის N125 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსისათვის კომისიის დამტკიცების შესახებ

06/23/2017 ბრძანება N125
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

06/09/2017 ბრძანება N1764/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

06/06/2017 ბრძანება N107
სტუ-ის 2016 წლის 22 აგვისტოს N152 ბრძანების ცვლილების შესახებ

05/31/2017 ბრძანება N99
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაცვლით საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ

05/24/2017 ბრძანება N92
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 652
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო

ბანერები