ბრძანებები

11/16/2017 ბრძანება N216
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიხსული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

10/30/2017 ბრძანება N203
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პოროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

10/25/2017 ბრძანება N202
სტუ-ში 2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროეფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ

10/24/2017 ბრძანება N199
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

10/24/2017 ბრძანება N198
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ

10/13/2017 ბრძანება N3500/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ

10/11/2017 ბრძანება N193
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ

10/11/2017 ბრძანება N192
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძლების შესახებ

10/06/2017 ბრძანება N188
დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენად შიდა გამოცდის ჩატარების სესახებ

10/03/2017 ბრძანება N3125/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ

10/02/2017 ბრძანება N183
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრისა და 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეოთხე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

09/28/2017 ბრძანება N178
სტუ-ის 2017 წლის 18 აგვისტოს N158 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

09/20/2017 ბრძანება N174
2017/2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

09/20/2017 ბრძანება N173
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ

09/20/2017 ბრძანება N172
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო

09/08/2017 ბრძანება N165
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისისებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ

08/30/2017 ბრძანება N162
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ

08/23/2017 ბრძანება N161
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

08/18/2017 ბრძანება N158
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

08/18/2017 ბრძანება N157
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 667
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო

ბანერები