ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

10/16/2018 ბრძანება N01-09-14/2931
სტუ-ის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-14/2652 ბრზანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

10/15/2018 ბრძანება N01-09-10/215
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

10/09/2018 ბრძანება N01-09-14/2765
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

10/06/2018 ბრძანება N01-09-10/176
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

10/05/2018 ბრძანება N01-09-14/2729
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

10/03/2018 ბრძანება N01-09-14/2652
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ

10/03/2018 ბრძანება N01-09-10/199
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

10/02/2018 ბრძანება N01-09-10/197
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ

10/01/2018 ბრძანება N01-09-10/195
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

09/26/2018 ბრძანება N01-09-10/191
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09/24/2018 ბრძანება N01-09-10/189
სტუ-ის 2018 წლის 27 აგვისტოს N01-09-10/162 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

09/19/2018 ბრძანება N01-09-10/184
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ

09/10/2018 ბრძანება N01-09-10/181
სტუ-ის N01-09-10/161 (27.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

09/10/2018 ბრძანება N01-09-10/180
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

09/10/2018 ბრძანება N01-09-10/178
სტუ-ის N01-09-10/156 (17.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

09/06/2018 ბრძანება N01-09-10/177
სტუ-სა და სან დიეგოს სახეკლმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგის შესახებ

09/03/2018 ბრძანება N01-09-10/172
სტუ-ის №01-09-10/150 901.08.2018 წ.), № 01-09-10/159 924.08.2018 წ.), № 01-09-10/160 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/161 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/154 (17.08.2018 წ.), № 01-09-10/158 (23.08.2018 წ.), № 01-09-10/162 (27.08.2018 წ.), № 01-09-10/163 (27.08.2018 წ.) ბრძანებების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

09/03/2018 ბრძანება N01-09-10/171
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ

08/24/2018 ბრძანება N01-09-10/163
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ

08/24/2018 ბრძანება N01-09-10/161
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 738
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო