ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

03/28/2019 ბრძანება N01-09-11/04
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ

03/11/2019 ბრძანება N01-09-10/45
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შეხაებ

03/07/2019 ბრძანება N01-09-14/708
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქოტორანტურაში ჩარიცხვის სესახებ

03/04/2019 ბრძანება N01-09-10/37
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძლების შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/24
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/22
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

02/11/2019 ბრძანება N01-09-10/21
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2012 წლის 12 მარტის N29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01/25/2019 ბრძანება N05-04-11/55
სტუ-ს დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

01/23/2019 ბრძანება N01-09-10/11
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

01/17/2019 ბრძანება N91-09-10/06
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

01/15/2019 ბრძანება N01-09-10/05
სტუ-ს 2018 წლის პირველი ნოემბრის N01-09-10/252 ბრძანების ცვლილების შესახებ

01/15/2019 ბრძანება N01-09-10/04
სტუ-ს 2018 წლის 1 ოქტომბრის N01-09-10/195 ბრძანების ცვლილების შესახებ

01/15/2019 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-10/199 ბრძანების ცვლილების შესახებ

01/15/2019 ბრძანება N01-09-10/02
ნაწილობრივი ცვლილება სასწავლო განრიგის შესახებ

01/15/2019 ბრძანება N01-09-10/01
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ

12/27/2018 ბრძანება N01-09-10/320
სტუ-ს 2018 წლის 27 ნოემბრის N01-09-10/281 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

12/26/2018 ბრძანება N05-04-11/1766
საშობაო არდადეგების შესახებ

12/25/2018 ბრძანება N01-09-10/318
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ

12/24/2018 ბრძანება N01-09-10/313
სტუ-ს რექტორის 2015 წლის 19 ივნისის N101 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 770
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო