ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/197
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/196
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/194
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/193
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

08/07/2019 ბრძანება N01-09-10/189
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

08/05/2019 ბრძანება N01-09-10/186
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

07/25/2019 ბრძანება N01-09-10/176
2018 -2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრში კურსების გავლის შესახებ

06/27/2019 ბრძანება N01-09-11/11
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" ჩატარების შესახებ

06/19/2019 ბრძანება N01-09-10/143
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ზოგიერთი ფაკულტეტიდან სტუდენტების წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

06/19/2019 ბრძანება N01-09-10/142
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალიდან წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

06/17/2019 ბრძანება N01-09-14/1892
სტუ-ის 2019 წლის 7 ივნისის N01-09-14/1842 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

06/07/2019 ბრძანება N01-09-14/1842
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

06/05/2019 ბრძანება N01-09-10/130
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ

05/22/2019 ბრძანება N01-09-10/116
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის შუასემესტრული გამოცდების გადაბარების შესახებ

05/22/2019 ბრძანება N01-09-10/105
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ

05/22/2019 ბრძანება N01-09-10/104
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

05/13/2019 ბრძანება N01-09-10/96
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლიდან აკადემიურ საბჭოსა და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

05/07/2019 ბრძანება N 01-09-10/90
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

05/02/2019 ბრძანება N01-09-10/87
სტუ-ში 2019 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით, ტესტირების ჩატარების შესახებ

04/25/2019 ბრძანება N01-09-10/77
კონკურს "კრეათონი - ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მონაწილეობის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 790
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო