ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

10/24/2019 ბრძანება N01-09-10/257
სტუ-ში 2019 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ

09/30/2019 ბრძანება N01-09-10 /232
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დაფინანსების სახელმწიფო

09/27/2019 ბრძანება N01-09-14 /3077
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ

09/27/2019 ბრძანება N01-09-10 /231
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმის დამტკიცების შესახებ

09/27/2019 ბრძანება N01-09-14 /3074
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტურატურაში ჩარიცხვების შესახებ

09/27/2019 ბრძანება N01-09-10 /230
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/ და დამატებით სემესტრში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09/20/2019 ბრძანება N01-09-10 /221
2019 წლის 07 აგვისტოს N01-09-10/189 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

09/18/2019 ბრძანება N01-09-10/217
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებით ჩარიცხვის შესახებ

09/06/2019 ბრძანება N01-09-10/208
სტუდენტის აღდგენისა ან/და დამატებითი სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09/06/2019 ბრძანება N01-09-10/207
სტუ-ის 2019 წლის 9 აგვისტოს N 01-09-10/193 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ

09/04/2019 ბრძანება N01-09-10/206
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ

08/27/2019 ბრძანება N01-09-10/201
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ

08/23/2019 ბრძანება N01-09-10/200
სტუ-ს 2019 წლის 09 აგვისტოს N01-09-10/197 ბრძანების ცვლილების შესახებ

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/197
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/196
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/194
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

08/09/2019 ბრძანება N01-09-10/193
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

08/07/2019 ბრძანება N01-09-10/189
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ

08/05/2019 ბრძანება N01-09-10/186
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

08/01/2019 ბრძანება N01-09-10/181
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


ბრძანებები 1 - 20 სულ 804
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო