საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

26 ივლ

სერვანტესის სახ. გიმნაზია აია-ჯესსი - მადლობის წერილი

სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესსი მადლობას უხდის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტს  სასკოლო პროცესში აქტიური ჩართულობით მოსწავლეებში ფიზიკისა და ინჟინერიის პოპულარიზაციისა და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებისთვის, მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა  კვლევით პროექტებში
26 ივლ

სახელმწიფო დაფინანსება „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ და "სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის" ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

მიმდინარე 2017-2018 სასწავლო წელს აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ "მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის" და "სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის" საბაკალავრო პროგრამებს, სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებენ
25 ივლ

სახელმწიფო დაფინანსება „საინჟინრო ფიზიკის“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

მიმდინარე 2017-2018 სასწავლო წელს აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ „საინჟინრო ფიზიკის“ საბაკალავრო პროგრამას, მიიღებენ სახელმწიფო დაფინანსებას

ყველა სიახლებანერები