ბრძანებები

18-04-2017 ბრძანება N60
სტუ-ში 2017 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N57
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N56
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N55
2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-გეოლოგიური ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


06-04-2017 ბრძანება N3/02
სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


30-03-2017 ბრძანება N50
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრისა და 2016 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


15-03-2017 ბრძანება N44
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


02-03-2017 ბრძანება N608/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


10-02-2017 ბრძანება N30
2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


30-01-2017 ბრძანება N15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


30-01-2017 ბრძანება N14
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


23-01-2017 ბრძანება N10
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


23-01-2017 ბრძანება N9
სტუ-ს 2017 წლის 12 იანვრის N2 ბრძანების ცვლილების შესახებ


20-01-2017 ბრძანება N7
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-01-2017 ბრძანება N5
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


12-01-2017 ბრძანება N2
სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების შესახებ


29-12-2016 ბრძანება N261
2016 წლის 22 აგვისტოს ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ


26-12-2016 ბრძანება N256
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


21-12-2016 ბრძანება N4612/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


16-12-2016 ბრძანება N244
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებბრძანებები 1 - 20 სულ 627

ბანერები