ბრძანებები

18-07-2017 ბრძანება N143
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N142
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


04-07-2017 ბრძანება N136
სტუ-ს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


03-07-2017 ბრძანება N133
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის სასწვლო განრიგის შესახებ


28-06-2017 ბრძანება N128
სტუ-ის 2017 წლის 23 ივნისის N125 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსისათვის კომისიის დამტკიცების შესახებ


23-06-2017 ბრძანება N125
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


09-06-2017 ბრძანება N1764/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


06-06-2017 ბრძანება N107
სტუ-ის 2016 წლის 22 აგვისტოს N152 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-05-2017 ბრძანება N99
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაცვლით საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


24-05-2017 ბრძანება N92
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


17-05-2017 ბრზანება N89
პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2017ბ წლის 22 მაისიდან ჩარიცხყკლუი პროფესიული სუდენტებუის სასწავ;ლო განრიგის შესახებ


17-05-2017 ბრძანება N88
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროეფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


16-05-2017 ბრძანება N1614/05
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე აპლიკანტების განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ


16-05-2017 ბრძანება N83
სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


18-04-2017 ბრძანება N60
სტუ-ში 2017 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N57
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N56
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N55
2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-გეოლოგიური ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


06-04-2017 ბრძანება N3/02
სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


30-03-2017 ბრძანება N50
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრისა და 2016 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 642

ბანერები