ბრძანებები

20-09-2017 ბრძანება N172
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


30-08-2017 ბრძანება N162
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


23-08-2017 ბრძანება N161
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


18-08-2017 ბრძანება N158
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


18-08-2017 ბრძანება N157
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N155
სტუ-ის N144 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N154
სტუ-ის N143 (18.07.17)ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N153
სტუ-ის N142 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


04-08-2017 ბრძანება N149
აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N144
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N143
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N142
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


04-07-2017 ბრძანება N136
სტუ-ს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


03-07-2017 ბრძანება N133
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის სასწვლო განრიგის შესახებ


28-06-2017 ბრძანება N128
სტუ-ის 2017 წლის 23 ივნისის N125 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსისათვის კომისიის დამტკიცების შესახებ


23-06-2017 ბრძანება N125
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


09-06-2017 ბრძანება N1764/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


06-06-2017 ბრძანება N107
სტუ-ის 2016 წლის 22 აგვისტოს N152 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-05-2017 ბრძანება N99
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაცვლით საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


24-05-2017 ბრძანება N92
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 652

ბანერები