ბრძანებები

18-01-2017 ბრძანება N5
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


12-01-2017 ბრძანება N2
სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების შესახებ


29-12-2016 ბრძანება N261
2016 წლის 22 აგვისტოს ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ


26-12-2016 ბრძანება N256
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


21-12-2016 ბრძანება N4612/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


16-12-2016 ბრძანება N244
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


07-12-2016 ბრძანება N237
სტუ-ს 2015 წლის 05 ნოემბრის N223 ბრძანების ცვლილების შესახებ


10-11-2016 ბრძანება N224
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


10-11-2016 ბრძანება N223
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით


08-11-2016 ბრძანება N222
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის და 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემეტრის განრიგის შესახებ


27-10-2016 ბრძანება N209
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


27-10-2016 ბრძანება N208
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


25-10-2016 ბრძანება N3789/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


24-10-2016 ბრძანება N13/02
2016 წლის 26 ნოემბრის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და სტუ-ს ღია დიპლომატიის ასოციაციის ინიცირებულ "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016" საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზებასთან დაკავშირებით


21-10-2016 ბრძანება N205
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტათვის პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


13-10-2016 ბრძანება N201
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


13-10-2016 ბრძანება N3597/05
2016 წლის 06 ოქტომბრის N3332/05 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


13-10-2016 ბრძანება N200
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


12-10-2016 ბრძანება N3444/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


07-10-2016 ბრძანება N194
სტუ-ს 2016 წლის 17 აგვისტოს N150 ბრძანების ცვლილების შესახებბრძანებები 1 - 20 სულ 613

ბანერები