საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსები

08-06-2015
მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებისა და საკონფერენციო გრანტების კონკურსები

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებისა და საკონფერენციო გრანტების კონკურსები. 

აღნიშნული კონკურსების შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: 
http://rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&page=detals&topic_id=18&id=1698

http://rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&page=detals&topic_id=18&id=1697

სიახლეებში დაბრუნება