საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

08-08-2014
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
 
 საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები

 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში მონაწილეობის შესახებ

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
 ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

სიახლეებში დაბრუნება