საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საინფორმაციო შეხვედრა

16-04-2014 შეხვედრაზე სომხური- და აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტები საბაკალავრო პროგრამებს გაეცვნენ.

სიახლეებში დაბრუნება