13 ნოე

ტექნიკურ უნივერსიტეტში საინჟინრო გეოლოგიის მოდერნიზებული ლაბორატორია და წიაღისეულის განახლებული მუზეუმი გაიხსნა

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტისა და მისი გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის ინიციატივით
30 სექ

სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტთა ინიციატივით

სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტთა ინიციატივით დასუფთავდა
ყველა სიახლე

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

09/13/2019 ყურადღება!
2019 წლის 24 სექტემბერს 14 სთ-ზე №216 აუდიტორიაში შდგება სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

    დღის წესრიგი:
1. სტუდენტთა რეგისტრაციის შედეგები (პროფ. თ. კუნჭულია);
2. 2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ (პროფ. ა. აბშილავა);
3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დებულებაში და ადმინისტრაციული პერსონალის თანამდებობრივ ინსტრუქციებში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ (პროფ. შ. კელეპტრიშვილი);
4. მიმდინარე საკითხები.
    სხდომაზე დასწრება სავალდებულოა.

დეკანატი

 

სიახლეებში დაბრუნება