07 მაი

გრანტის მოპოვება

საგრანტო დაფინანსების მოპოვებასთან დაკავშირებით მისაწვდომია ელსევიერის პლატფორმა Funding Institutional (Scival funding)
07 მაი

საგრანტო დაფინანსების მოპოვება

Funding Institutional (Scival funding) წარმოადგენს ელსევიერის ინსტრუმენტს/პლათფორმას, რომელიც ეხმარება მკვლევარებს...
ყველა სიახლე

არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები


№7(2017)     №6, 2016     №5, 2015     4, 2014     №3, 2013      2, 2012     1, 2011