სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ელექტრონული წიგნები

არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფ-ბი (მ. ახობაძე)
არაორგანული ნაერთთა ძირითადი კლასები (თ. წივწივაძე, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე)
ეკონომიკა და მარკეტინგი (მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე)
ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში (მ. ვართანოვი, ე. კეჩხოშვილი, შ. კუპრეიშვილი)
კრეატიული (ეფექტიანი) აზროვნების მეთოდები (ლ. გლურჯიძე, აკ. გიგინეიშვილი)
მცირე ბიზნესი (მ. ლომსაძე-კუჭავა)
რეკლამა მასმედიაში (მ. შელეგია)
საგამოცდო ტესტები სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ეკონომიკა (კურსის წამყვანი, პროფესორი გურამ ჯოლია)
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (გ. ჯოლია)
ტოპინამბური [მითი და რეალობა] (თ. წივწივაძე, ნ.ჩოგოვაძე, რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, ჟ. გაბრიჭიძე, გ. სულაქველიძე)
წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (მ. ვართანოვი)