07 ივნ

ახალი წიგნები

მაისში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა
07 მაი

გრანტის მოპოვება

საგრანტო დაფინანსების მოპოვებასთან დაკავშირებით მისაწვდომია ელსევიერის პლატფორმა Funding Institutional (Scival funding)
ყველა სიახლე

სტუ –ს ფაკულტეტების ბიბლიოთეკების სამსახური (საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფილიალები):

 
სამშენებლო ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ.;
კობიძე ნუნუ 
ტელ.:   68 97 ელ.ფოსტა: n.kobidze@gtu.ge

  

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-8 კორპ.;
ხურცილავა ნელი 
ტელ.:   63 86  ელ.ფოსტა: Library-pet@gtu.ge
 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-3 კორპ.;
აბესაძე დალი         
ტელ.:   66 84  ელ.ფოსტა: Library-geology@gtu.ge
 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ. 72, მე-2 კორპ.
ყუფარაძე მაია
ტელ.:   68 37  ელ.ფოსტა: Library-ctmf@gtu.ge


არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 
შუკაკიძე ნინო  
ტელ.:   60 12 ელ.ფოსტა: Library-arch@gtu.ge
 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
გოცირიძე თინა 
ტელ.:   62 78  ელ.ფოსტა: Library-ims@gtu.ge


სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 
ბადუაშვილი თინა 
ტელ.:   63 85 ელ.ფოსტა: Library-stmm@gtu.ge
 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
ახალაია ნინო
ტელ.: 68 88 ელ.ფოსტა: Library-law@gtu.ge


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკ-ტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
მუკატარიძე ბელა 
ტელ.:   ელ.ფოსტა: Library-social@gtu.ge


ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ. 77, მე-6 კორპ.
ჭეჟია თამუნა
ელ.ფოსტა: Library-bef@gtu.ge
 
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი: დ. გურამიშვილის გამზირი N17
რუსია ალექსანდრა
ელ.ფოსტა: Library-agro@gtu.ge