ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

14 ივნ

ახალგაზრდა პროფესიონალების გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამა

სასწავლო ცენტრი გრინტესტი და კომპანია ვანდიო ერთობლივად ახორციელებენ ახალგაზრდა პროფესიონალების გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამას.
11 ივნ

კომპანია “pepsiCo” აცხადებს ვაკანსიას

უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა სპეციალისტები, ახალი
კურსდამთავრებულები ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის.
მართვის ავტომატიზირებული სისტემების, ელექტრო–ინჟინერიის ან მსგავსი
მიმართულელით