07 მარტ

პროექტი "შეხვედრები დამსაქმებლებთან" - ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლები სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე

21 და 28 თებერვალს, „შეხვედრები დამსაქმებლებთან“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე გაიმართა შეხვედრები საქართველოს ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან
05 თებ

კონკურსი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებსა კონკურს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის პოზიციაზე
სიახლეების სრულად ნახვა

იმს-ის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ !

11/17/2016
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს სწავლის საფასურის 1/4 ნაწილის გადაუხდელობის გამო მიეცათ გაფრთხილების ფერი ელექტრონულ უწყისში,(ორშაბათიდან 21/11/16-დან) გადაუხდელობის შემთხვევაში, დადგენილების თანახმად დავალიანების მქონე ყველა სტუდენტი დაიბლოკება ელექტრონულ უწყისში. დაბლოკვის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის დავალიანებას და ბლოკის მოსახსნელად გადახდის ქვითარს წარადგენს მენეჯერის სამსახურში (ოთახი 305 ა)-ში. სტუდენტი ვალდებულია გადაამოწმოს ელ.უწყისში მოეხსნა თუ არა ბლოკი.(თუ ელ.უწყისში სტუდენტის გვარი ხაკისფერია, ესეიგი სტუდენტი დაბლოკილია).