სტრუქტურა

დეკანატი

ზურაბ წვერაიძე
დეკანი
ტელ:36-52-80
ელ ფოსტა: z.tsveraidze@gtu.ge
თინათინ კაიშაური დეკანის მოადგილე
ტელ:36-13-19
ელ ფოსტა: tkaishauri@gtu.ge
ნინო წიკლაური
მთავარი სპეციალისტი
ტელ:36-50-62
ელ ფოსტა: n_tsiklauri@gtu.ge
ლია ბაინდურაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
ტელ:36-51-43
ელ ფოსტა: l.baindurashvili@gtu.ge
მეგი ხარაული
სპეციალისტი
ტელ:36-51-43
ელ ფოსტა: m.xarauli@gtu.ge
ნანა მამისაშვილი
სპეციალისტი
ტელ:36-51-43
ელ ფოსტა: n.mamisashvili@gtu.ge
თეონა ჭიღლაძე
სპეციალისტი
ტელ:36-50-62
ელ ფოსტა: t.chigladze@gtu.ge
ნაირა ჯოხარიძე
სპეციალისტი
ტელ:30-16-92
ელ ფოსტა: n.joxaridze@gtu.ge
სოფიო სარდალიშვილი
სპეციალისტი
ტელ:36-50-62
ნინო ჭაფოძე
სპეციალისტი
ტელ:36-50-62
ელ ფოსტა: n.chafodze@gtu.ge
ხათუნა ქორთიაშვილი
სპეციალისტი
ტელ:36-50-62
ელ ფოსტა: x.qortiashvili@gtu.ge
ქეთევან ნოზაძე
არქივარიუსი
ტელ:36-50-62
ელ ფოსტა: q.nozadze@gtu.ge