თანამშრომლები

მართვის სისტემების დეპარტამენტი

სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
ნოდარ ჯიბლაძე ილარიონის ძე
სრული პროფესორი
2
გურამ ბელთაძე ნიკოლოზის ძე
სრული პროფესორი
3
ომარ კოტრიკაძე გრიგოლის ძე
სრული პროფესორი
4
თამაზ ობგაძე აბესალომის ძე
სრული პროფესორი
5
ვალიდა სესაძე კონსტანტინეს ას.
სრული პროფესორი
6
ბესარიონ შანშიაშვილი გიორგის ძე
სრული პროფესორი
7
ნინო მჭედლიშვილი ფარნაოზის ას.
სრული პროფესორი
8
ჯემალ გრიგალაშვილი სერგოს ძე
სრული პროფესორი
9
სულხან ხუციშვილი ალექსის ძე
სრული პროფესორი
10
ჯოხაძე პაატა
სრული პროფესორი
11
ლელა გაჩეჩილაძე ფრიდონის ას.
ასოცირებული პროფესორი
12
ვლადიმერ კეკენაძე მიხეილის ძე
ასოცირებული პროფესორი
13
ქეთევან კოტრიკაძე ომარის ასული
ასოცირებული პროფესორი
14
ირმა კუცია სევერიანეს ასული
ასოცირებული პროფესორი
15
ვასილ კუციავა ალექსანდრეს ძე
ასოცირებული პროფესორი
16
ნოდარ ნარიმანაშვილი ივანეს ძე
ასოცირებული პროფესორი
17
ირმა დავითაშვილი ალექსანდრეს ას.
ასოცირებული პროფესორი
18
ნანა მაღლაკელიძე ილიას ასული
ასოცირებული პროფესორი
19
ია მოსაშვილი ომარის ასული
ასოცირებული პროფესორი
20
თეა ხუციშვილი გმირის ასული
ასისტენტ-პროფესორი