თანამშრომლები

გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტი

N
სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
ალექსანდრე ლაშხი არსენას ძე
სრული პროფესორი
2
თორნიკე ქადეიშვილი ვასილის ძე
სრული პროფესორი
3
ვაჟა ტარიელაძე ივეთის ძე
სრული პროფესორი
4
ვახტანგ კვარაცხელია ვარლამის ძე
სრული პროფესორი
5
რუსუდან ბიწაძე გიორგის ასული
ასოცირებული პროფესორი
6
მერაბ გაბიძაშვილი ახმეტის ძე
ასოცირებული პროფესორი
7
დავით გულუა ვლადიმერის ძე
ასოცირებული პროფესორი
8
დალი მაგრაქველიძე გურამი ასული
ასოცირებული პროფესორი
9
ალექსანდრე მამუჩიშვილი იოსების ძე
ასოცირებული პროფესორი
10
ფიქრია ღურწკაია ამბაკოს ასული
ასოცირებული პროფესორი
11
გიორგი გიორგობიანი ჯიმშერის ძე
ასოცირებული პროფესორი