მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი


N სახელი გვარი თანამდებობა სამეცნიერო ხარისხი
1 გიორგი გოგიჩაიშვილი სრ. პროფესორი (დეპ.უფროსი) ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
2 გია სურგულაძე სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
3 ოთარ შონია სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
4 გურამ ჩაჩანიძე სრ. პროფესორი პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
5 ქართლოს ყაჭიაშვილი სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
6 ვაჟა დიდმანიძე სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
7 ეკატერინე თურქია სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
8 ბადრი მეფარიშვილი სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
9 გულბაათ ნარეშელაშვილი სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
10 თეიმურაზ სუხიაშვილი სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
11 თამაზ შეროზია სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
12 გელა ღვინეფაძე სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
13 ომარ გაბედავა ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
14 შოთა მაკაროვი ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
15 იოსებ ქართველიშვილი ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
16 ნინო თოფურია ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
17 გულნარა ჯანელიძე ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
18 კორნელი ოდიშარია ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
19 ინგა აბულაძე ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
20 სიმონ პოჩოვიანი ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
21 მარინა კაშიბაძე ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
22 მაია ოხანაშვილი ასოც.პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
23 ნინო ჩორხაული ასოც.პროფესორი აკადემიური დოქტორი
24 მიხეილ გულიტაშვილი ასისტ.პროფესორი დოქტორანტი
25 ხატია ქრისტესიაშვილი ასისტ.პროფესორი აკადემიური დოქტორი
26 ანა რამიშვილი უფ.მასწავლებელი დოქტორანტი
27 ლილი პეტრიაშვილი სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
28 გიორგი მაისურაძე სრ. პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
29 ნუგზარ ამილახვარი ასოც.პროფსორი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
30 იოსებ ნაცვლიშვილი უფ.მასწავლებელი