კონფერენცია

სამეცნიერო კონფერენცია


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების ორგანიზებით 2015 წლიდან ყოველწლიურად იმართება სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე - ,,გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა'' (2015წ, 2016წ, 2017წ).
2018 წლის 29-30 მაისს იგეგმება რიგით მე-4 საერთაშორისო საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია.