სიახლეების სრულად ნახვა

დოქტორანტურაში კვლევითი კომპონენტების-კოლოქვიუმებისა და თემატური სემინარების კომისიები და მუშაობის განრიგი