სიახლეების სრულად ნახვა

2017-18 სასწავლო წელს სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები და სამუშაო განრიგი