გამოცდების განრიგი

01-02-2016 ბაკალავრიატის სწავლების, 
 საგამოცდო სესია 2015-2016 სასწავლო წელი 
4210-4235a ჯგუფი. 
4305-4390 ჯგუფი. 
4401-4435g ჯგუფი. 
4501-4590a ჯგუფი.

სიახლეებში დაბრუნება