02 ივლ

სამეცნიერო სემინარი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”. სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია.
მოხსენება 
27 ივნ

გამოცდების განრიგი

ბაკალავრიატის სწავლების,  საგამოცდო სესია 2018-2019 სასწავლო წელი
4501-4590a ჯგუფი. 
4601-4690a ჯგუფი. 
4701-4790a ჯგუფი. 
4801-4890a ჯგუფი.
სიახლეების სრულად ნახვა

მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს შედგა 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობით მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა, 

დაცვაზე წარმოდგენილი ყველა სამუშაო იყო აქტუალური შესრულებული სათანადო მეცნიერულ დონეზე, მნიშვნელოვანი პრაქტიკული რეკომენდაციებითალექსანდრე აფაქიძე

სამაგისტრო ნაშრომი - რუსთავის "აზოტში" აზოტმჟავას საამქროს "კუდის აირების" აზოტის ოქსიდებისგან გამწმენდ დანადგარში მიმდინარე პროცესის კვლევა და ოპტიმალური პირობებიდან გადახრის მიზეზების დადგენა.
დასკვნა


სალომე ჭეიშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - პესტიციდების პერსისტენტობა გარემოში და მოსალოდნელი შედეგები
დასკვნა


ქეთევან მაისურაძე

სამაგისტრო ნაშრომი - აგრარული ბაზრებიდან აღებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვისუნარიანობა და საექსპერტო საქმე
დასკვნა


ია იაგორაშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - ექსპერიმენტალური ფაგური პრეპარატის შექმნა თევზის კულტივირებად სახეობაში ბაქტერიული დაავადებების კონტროლის მიზნით


გვანცა ქორაია

სამაგისტრო ნაშრომი - ადგილობრივი სიმინდის ფქვილის, სამამულო და იმპორტული სიმინდის მარცვლისაგან წარმოებული კონსერვების
დასკვნა