22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
11 აპრ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 აპრილს,14სთ-ზე, 205 აუდიტორიაში, შედგება შეხვედრა ფარმაცევტულ კომპანია შ.პ.ს. „ლარიფან კავკასია“-სთან (Larifan) დასაქმების მიზნით.
სიახლეების სრულად ნახვა

მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს შედგა 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობით მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა, 

დაცვაზე წარმოდგენილი ყველა სამუშაო იყო აქტუალური შესრულებული სათანადო მეცნიერულ დონეზე, მნიშვნელოვანი პრაქტიკული რეკომენდაციებითალექსანდრე აფაქიძე

სამაგისტრო ნაშრომი - რუსთავის "აზოტში" აზოტმჟავას საამქროს "კუდის აირების" აზოტის ოქსიდებისგან გამწმენდ დანადგარში მიმდინარე პროცესის კვლევა და ოპტიმალური პირობებიდან გადახრის მიზეზების დადგენა.
დასკვნა


სალომე ჭეიშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - პესტიციდების პერსისტენტობა გარემოში და მოსალოდნელი შედეგები
დასკვნა


ქეთევან მაისურაძე

სამაგისტრო ნაშრომი - აგრარული ბაზრებიდან აღებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვისუნარიანობა და საექსპერტო საქმე
დასკვნა


ია იაგორაშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - ექსპერიმენტალური ფაგური პრეპარატის შექმნა თევზის კულტივირებად სახეობაში ბაქტერიული დაავადებების კონტროლის მიზნით


გვანცა ქორაია

სამაგისტრო ნაშრომი - ადგილობრივი სიმინდის ფქვილის, სამამულო და იმპორტული სიმინდის მარცვლისაგან წარმოებული კონსერვების
დასკვნა