11 დეკ

ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა

19 დეკემბერს 15 სთ-ზე ჩატარდება ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა, დამსაქმებელ შ.პ.ს GEFA -სთან, ადმინისტრაციული კორპუსი ნიკოლაძის დარბაზი.
სიახლეების სრულად ნახვა

მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს შედგა 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობით მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა, 

დაცვაზე წარმოდგენილი ყველა სამუშაო იყო აქტუალური შესრულებული სათანადო მეცნიერულ დონეზე, მნიშვნელოვანი პრაქტიკული რეკომენდაციებითალექსანდრე აფაქიძე

სამაგისტრო ნაშრომი - რუსთავის "აზოტში" აზოტმჟავას საამქროს "კუდის აირების" აზოტის ოქსიდებისგან გამწმენდ დანადგარში მიმდინარე პროცესის კვლევა და ოპტიმალური პირობებიდან გადახრის მიზეზების დადგენა.
დასკვნა


სალომე ჭეიშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - პესტიციდების პერსისტენტობა გარემოში და მოსალოდნელი შედეგები
დასკვნა


ქეთევან მაისურაძე

სამაგისტრო ნაშრომი - აგრარული ბაზრებიდან აღებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვისუნარიანობა და საექსპერტო საქმე
დასკვნა


ია იაგორაშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - ექსპერიმენტალური ფაგური პრეპარატის შექმნა თევზის კულტივირებად სახეობაში ბაქტერიული დაავადებების კონტროლის მიზნით


გვანცა ქორაია

სამაგისტრო ნაშრომი - ადგილობრივი სიმინდის ფქვილის, სამამულო და იმპორტული სიმინდის მარცვლისაგან წარმოებული კონსერვების
დასკვნა