ფაკულტეტის სათათბიროფაკულტეტის სათათბირომ არ მიიღო მენეჯერის სამსახურის წლიური ანგარიში.

სათათბიროს სხდომის ო ქ მ ი N24 

სათათბიროს სხდომის ოქმი N23  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N24  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N25  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N26  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N27  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N28  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N29  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N30  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N31  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N32  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N33  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N34  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N36  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N37  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N38  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N39  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N40  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N41  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N42  
სათათბიროს სხდომის ოქმი N45