ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

№ 8 ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია
№ 33 ორგანული ქიმია
№ 34 ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია
№ 35 სილიკატების ტექნოლოგია
№ 36 პროცესები, აპარატები და ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია
№ 37 არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ტექნოლოგია
№ 39 ბიონანო სამედიცინო, კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია, ინსპექცია, კონტროლი
№ 42 ელექტროქიმიური ინჟინერინგი
№ 59 გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია.
№ 66 ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
№109 ბიოტექნოლოგია