მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

№ 12 მასალათმცოდნეობა
№ 26 სამსხმელო წარმოება და ახალი ტექნოლოგიური პროცესები
№ 50 შავი ლითონების მეტალურგია
№ 103 ლითონთა წნევით დამუშავება
№ 123 ფერადი ლითონების მეტალურგია
№ 261 საშემდუღებლო წარმოება