15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია


გიული ჯოხაძე

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 520

მობ : 599-27 62 45
შიდა : 66-42
ელფოსტა : g.jokhadze@gtu.ge
განათლება :

1981-86 წ.წ. საქ. პოლიტექნ. ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგის ფაკულტეტი სპეც.-ით „ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია“ (წარჩინებით);
1986-87 წ.წ. - კათედრის სტაჟიორ-მკვლევარი;
1987-90 წ.წ. - კათედრის დასწრებული სწავლების ასპირანტი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

მონოგრაფია - 1;

სამეცნიერო სტატიები -17 (საერთაშ. - 7, ადგილ. - 10);
კონფერენციები - 19 (საერთაშ. -13, ადგილ. - 6);

გრანტები - 6 (საერთაშ. - 5, ადგილ. - 1);
სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა - 1;

დამხმარე სახელმძღვანელო -1.
კვლევის სფერო :

სამედიცინო დანიშნულების პოლიმერები და ბიომასალები - სინთეზი და კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის მიმართულება (კათედრა):
2013 წ. - დღემდე - მიმართულების ასოც. პროფესორი;
1998 წ. - დღემდე - სამედიც. პოლიმერ. და ბიომასალების კვლ. ცენტრის მეცნ.-მკვლევარი; 2009-2013 წ.წ. - მიმართულების მოწვეული ასოც. პროფესორი; .
1991-2009 წ.წ. - კათედრის უფრ. ლაბორანტი;
1987 და 1990-91წ.წ. - კათედრის სახელშეკრ. თემის (№183/03 და №1312/03) მეცნ.-თანამშრ.; 1981 - თბილისის ელექტრონაგებობათა კომუნალური გაერთიანების კონტროლიორი; 1980 -81წ.წ. - თბილისის ცენტრალური საავარიო სამსახურის მდივან-მემანქანე.