11 ნოე

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 11-12 ნოემბერს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “პროფესორ ვიქტორ ერისთავის სახელობის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის ეგიდით, ჩატარდა საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”
02 ნოე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 2 ნოემბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ ფარგლებში, გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბოლო პერიოდში დაბეჭდილი პოპულარული გამოცემის "ბიზანტიის დედოფალი" პრეზენტაცია.
30 ოქტ

სტუ-ში ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა

საქართველოს ტექნიური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ღვაწლმოსილი პროფესორის, 1970-1980 წლებში ამავე ფაკულტეტის დეკანის, ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლის, ქალბატონ ელმირა (დოდო) ჩხიკვაძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა
02 ივლ

სამეცნიერო სემინარი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”. სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია.
მოხსენება 
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


მაია ქავთარაძე

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 608

მობ : 599-36 01 10
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 63-51
ელფოსტა : m_kavtaradze@gtu.ge
განათლება :

- საქართველოს ვ. ი. ლენინისსახელობისპოლიტექნიკურიინსტიტუტი, ძირითადიორგანულიდანავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, 1980- 1985წწ.
- სახელმწიფო მმართველობის ინსტიტუტი (GIPA)სახელმწიფომმართველობისმაგისტრი (MPA), 1999
- საერთაშორისოსახლითბილისი, უცხოური ენების სწავლების ცენტრი (ინგლისური ენა) 1997-1998
პუბლიკაციები :

- ვერცხლის იონებით სასმელი წყლის გაუსნევნებლობის ხელსაწყოების დამუშავება და კოლოიდური ვერცხლის ზემოქმედების განსაზღვრა ქ. თბილისის სასმელ წყალში არსებულ ძირითად არაორგანულ ანიონებზე
- კარიერული წყლის რკინის იო¬ნე¬ბისაგან გაწმენდის გამოკვლევა
- კარიერული წყლის რკინის იო¬ნე¬ბისაგან გაწმენდის გამოკვლევა
- კარიე¬რული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციურ თვისებებზე
კვლევის სფერო :

კარიერული წყლების გაწმენდისა და ლითონთა უტილიზაციის ტექნოლოგიის დამუშავება
სამუშაო გამოცდილება :

1994-დანდღემდე- საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. გარემოსდაცვისადასაინჟინროეკოლოგიის მიმართულება
2005-2007- პროექტის “სამხედროეკოლოგია ” თანამონაწილე
1999- სახელმწიფოკანცელარია. საერთაშორისოურთიერთობისდეპარტამენტი;ინტერნი
1989-1994- სანიტარიისადაჰიგიენისკვლევითიინსტიტუტი;უფროსილაბორანტი