14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


მაია გაბრიჩიძე

აკადემიური დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 411

მობ : 593-97 15 63
ტელ : 2-33 48 13
შიდა : 68-81
ელფოსტა : m.gabrichidze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი: 1984-1990 საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ფაკულტეტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგია, ინჟინერ-ქიმიკოს- მკვლევარი
ასპირანტურა: 1991-1994 საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ფაკულტეტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის კათედრა
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოს-მკლევარი
პუბლიკაციები :

1. T. Agladze, M. Donadze, M. Gabrichidze, M. P. Toidze, J. Shengelia, N. Boshkov, N. Tsvetkova, Synthesis and Size Tuning of Metal Nanoparticles, Zeitsh Physik.Chem, v.227, doi: 10.1524/zpch.2013.0362, 2013

2. T. Agladze, M. Gabrichidze, The size dependent phase transformation of the electrodeposited manganese, International Conference on Functional Nanocoatings, "Nanocoatings 2013" Milano, 2013.

3. თ. აგლაძე , მ. გაბრიჩიძე, მეტალური ნანოკლასტერების წარმოქმნის როლი ელექტროდულ რეაქციებში, მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ნანოტექნოლოგიებში, თბილისი, ნეკრესი, 2012

4. T. Agladze, M. Gabrichidze, The Peculiariries of Electrodeposition and Corrosion of transition Metals, XVIII World Interfinish Congress and Exhibition Milano, 2012

5. T. Agladze, M. Donadze, M. Gabrichidze, Size Depended Reactivity of Metal Nanoparticles, 63 rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. 19-24 August, 2012, Prague, Czech Republic.

6. მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე, კავშირი ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული ნანონაწილაკების ზომებსა და ელექტროქიმიურ პარამეტრებს შორის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი 2011,

7. თ. აგლაძე, მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე, ლითონის ნანონაწილაკების ზომის ტუნინგი, რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, თბილისი 2011

8. Т. Агладзe ,М. Габричидзе, Л.Капанадзе , Некоторые закономерности электроосаждения марганца из водных электролитов, ჯორჯიან ინჯინირინგ ნიუს, N1, 2003

9. Gabrichidze M., Tsiklauri O.,Tsilosani T.,Agladze T. Improvement of Titanium Manganese Anodes, Electrochemistry and Surface Technology, International Conference and Exhibition, 200th Birthday of Professor Moritz Iakobi. Abstracts. Moscow, Russia, June 4-8, 2001

T. Agladze, M. Gabrichidze, M. Mdivani, Surface Modification of Titanium by Manganese for Electrode Application, EAST, Surface Treatment of Non-Conventional Substrates, New Developments and Applications, east-report, 1999
კვლევის სფერო :

ლითონთა კოროზია, კოროზიისაგან დაცვის მეთოდები
სამუშაო გამოცდილება :

1995-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კოროზიის წინააღმდეგ ბრძოლის რესპუბლიკური ცენტრი, მეცნიერ - მუშაკი

2007-2009 შპს ”მაკოტო”-სთან არსებული ცენტრის ხელმძღვანელი

2009-2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული ასოცირებული პროფესორი (0,5 საშტატო ერთეული)

2013 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი