15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
11 აპრ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 აპრილს,14სთ-ზე, 205 აუდიტორიაში, შედგება შეხვედრა ფარმაცევტულ კომპანია შ.პ.ს. „ლარიფან კავკასია“-სთან (Larifan) დასაქმების მიზნით.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


თამაზ აგლაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

დაბადების თარიღი:
12 აგვისტო 1940. წელი

ოჯახური მდგომარეობა :
ქვრივი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 410

მობ : 577-40 43 34
ტელ : 2-33 48 13
შიდა : 68-81
ელფოსტა : t.agladze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი: 1958-1963 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ელექტროქიმიური წარმოებათა ტექნოლოგია, ინჟინერ-ტექნოლოგი, დიპლომი №406761.
ასპირანტურა: 1964-1966 ლ. კარპოვის სახელობის მოსკოვის ფიზიკურ-ქიმიური ინსტიტუტი, ლითონთა ელექტროქიმიის და კოროზიის ლაბორატორია.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი ელექტროქიმიკოსი
პუბლიკაციები :

170 პუბლიკაცია, მათ შორის 72 საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალებშიდა კრებულებში, ჯამური იმპაქტ-ფაქტორით-43,8

რჩეული პუბლიკაციები
T. Agladze, M. Donadze, M. Gabrichidze, P. Toidze, J. Shengelia, N. Boshkov, N. Tsvetkova, Synthesis and Size Tuning of Metal Nanoparticles, Z. Phys. Chem.227(2013) 1187-1198.
T. Agladze, M. Batsikadze, M. Donadze, Electrochemical Synthesis and Funcionalization of Metal Nanoparticles at Rotating Cathode –Immiscible Water-Organic Interface, Nanochemistry and Nanotechnology, Proc. of First International Conference, Tbilisi, 2010.

ჯ.შენგელია,თ.აგლაძე, ლ.კაპანაძე, ჯ.გველესიანი, ე.ალიაშვილი გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღება, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N 7-9, , 2009, გვ.97-105

T. Agladze, M. Batsikadze, Electrochemical Generation and Properties of Nanoparticles of Metals and Metalpolimers, RSC, MC8: Advancing Materials by Chemical Design, London, 2007, 64.

T. Chubinidze, I. Lordkipanidze, D. Ramazashvili, E. Gozalishvili, T. Kemkhadze, T. Agladze, Manganese Sacrificial Anodes, Oil & Gas, 2004, 106-110.

T. Agladze, On Mechanism of Electrode Processes at Iron Group Metals, Russ. Electrochimia, 2000, 36, 1197-1204.

T. Agladze, Dissolution – Deposition of Iron Group Metals. Critical Analysis of Reaction Models: in Fundamentals of Electrochemical Deposition and Dissolution, Ed. M. Matlosz, D. Landolt, R. Aogaki, Y. Sato, J.B.Talbot, Electrochemical Soc. Proceedings, USA, 1999, 99-33, 110-121.

Agladze, A. Brandt, Struktur und Prioritäten der Georgischen Industriepolitik Ökonomische und rechtliche Situations beschreibung. Georgien und Europa Dritte Deutsche-Georgische Sympozium SaarbrükenSchloß Halberg, 14. Juni 1998, 86-93.

T. Agladze, M. Gabrichidze, M. Mdivani, Electrode Properties of Manganese Modified Titanium, Galvanotecnica e Nuove Finiture, AIFM, Italy, 1999, IX-L, 230-237.

T. Agladze, Kh. Demetrashvili, G. Kharashvili, R. Demetrashvili, Coulometric Method for Determination of Mass Fraction of Active Manganese Dioxide, Proc. Second Hawaii Battery Conference, Hawaii, USA, 1999, 387-390.

T. Agladze, The Modern Understanding of Corrosion and Passivation of the Iron Group Metals, Metallurgy and Foundry Engineering,Poland, 1997, 23, 127-137.

T. Agladze, S. Bagaev, D. Gabe, V. Kudryavtsev, Ch. Raub, S. Schachameyer, N. Spyrelis, T. Tsupak, Comparision of Physico-chemical Properties of Cr, Ni-P, Ni-Mo, Ni –W- P and Mn- Zn alloys Coatings, 1996, Interfinish 96, Birmingham,UK, 1-14.

T. Agladze, G. Tsurtsumia, I. Khorbaladze, T. Ekhvaia, The Study of the Kinetics of the Passivation of Nickel in High Temperature Aqueous Solutions, Passivation of Metals and Semiconductors, Ed. K. E. Heusler, TRANS TECH Publications, Switzerland, 1995, 655-666.

T. Agladze, Wear Resistance of Manganese Metal Composite Coatings , EAST Reports -New Materials and Technologies in Surface Finishing for Better Corrosion and Tribology Properties, Schwabish Gmund, Germany, 1993, 109-116.

T. Agladze, I. Shavoshvili, T. Lomia, Hard Manganese Composits-the New Wear Resistant Coating, Plating and Surface Finishing, Journal of the American Electroplaters and Surface Finishers Society, Inc., 1993, 64-68.

Meng-Xiang-Fa, Z. Rotenberg, T. Agladze, Photoelectrochemical Properties of Titanium-Manganese Alloys, Russ. Electrochimia, 1992, 28, 93-97.

M. Batsikadze, T. Agladze, G. Broladze, D. Popova, R. Kiseleva, Electrochemical Formation of Ultradispersed Powders of Manganese and Manganese Alloys, Proc. R.Agladze International Symposium on Electrochemistry of Manganese, 1991, Tbilisi, 15.
T. Agladze, A. N. Podobaev, The Study of Specific Adsorption of a Polar Solvent at Solid Electrodes by Means of Step Elastic Stretching Under Potentiostatic Conditions. Electrochemica Acta, 1991, 36, 859-867.

T.Agladze, L. Janibakhchieva, The role of Adsorption Phenomena in Dissolution and Passivity of Metals, Russ. Metal Protection, 1991, 27, 561-574.

T. Dolidze, T. Agladze, Ferri-Ferrocynide Redox Reaction at Modified by Iodine Surface of Platinium, Bull. Georg. Acad. of Sci., 139, #2, 1990.

T. Agladze, The Passivation and Kinetics of Anodic Dissolution of Nickel, Corrosion Science, 31, 1990, 607-614.

T.Agladze, Ya. Kolotyrkin., L. Janibakhchieva, The Passivation of Newly Generated Surface and the Kinetics of Anodic Dissolution of Nickel, Passivation of Metals and Semiconductors, Ed. N. Sato , K. Hashimoto, Pergamon Press, Japan, 1989, p. 607-614

T. Agladze, T. G. Malisheva, O. O. Denisova, Mechanism of the Iron Corrosion in the Solution of Hydrogen Peroxide in DMSO – H2O Mixtures, Russ. Metal Protection 1989, 25, 29-35.

T. Agladze, T. G. Malisheva, O. O. Denisova, Corrosion of Iron in Hydrogen Peroxide Solutions in DMSO, Russ. Metal Protection, 1988, 24, 29-35.

T. Agladze, L. Janibakhchieva, Ya. M. Kolotyrkin, Nature of the Potential of Genuine Surface of Nickel in the Aqueous Solutions, Russ. Electrochimia, 1988, 24, 1443-1449.
S. A. Fateev, O. O. Denisova, I. P. Monachova, E. N. Lubnin, T. Agladze, Corrosion of Current Collectors in Li/CFx – Batteries, Russ. Metal Protection, 1988, 24, 284-287.

T. Agladze, A. N. Podobaev, Ya. M. Kolotyrkin, Electrochemical Effects, Accompanied Elastic Stretching of Copper Electrode in the NaF Aqueous Solutions, Russ. Electrochimia, 1988, 24, 640-644.

T. Agladze, Ya. M. Kolotyrkin, O. N. Romaniv, A. T. Tsirulnik, G. Nikiforchin G.W., Kinetics and Mechanism of SCC of High Strength Steels in Aprotic and Proton Donor Media, Russ. Metal Protection, 1987, 23, 557-564.

G. Tsurtsumia, M. Chankashvili, T. R. Agladze, The Regularities of Generation of Cyclopentadienil Anion in the Process of Electrochemical Reduction of Molecular Oxygen in DMSO Solutions, Bull Georgian Acad. of Sci., 125, 1987, 333-336.


G. S. Tsurtsumia, M. V. Chankashvili, T. Agladze, Electrosynthesis of the Ferrocene in the Solutions of the Solvated Electrons and of the Cyclopentadiene monomer in the Hexamethylphosphortriamide, Russ. Electrochimia, 1987, 23, 1679-1681.

O. O. Denisova, T. Agladze, T. G. Malisheva, Kinetics of Electroreduction of Fe (II) Ions at Platinum in a Solution of Hydrogen Peroxide in DMSO, Russ. Electrochimia, 1986, 22, 1519-1523.

T. Agladze, Ya. M. Kolotyrkin, T. G. Malisheva, O. O. Denisova, Passivity of Iron in the Dymethylsulfoxide Media, Russ. Metal Protection, 1986, 22, 509-516.

T. Agladze, Ya. M. Kolotyrkin, O. N. Romaniv, G. N. Nikiforchyn, The Effect of Adsorptive – Chemical Interactions on Stress Corrosion Cracking, Proc. Forth Japan –USSR Seminar on Corrosion. Characterization and Control of Metal Surfaces and Surface Films in Corrosion”, Tokyo, 1985, 256-270.

E. Lubnin, T. Agladze, T. Denisova, AES Study of DMSO Chemisorption on Metals, Electrodynamics and Quantum Phenomena at Interfaces, Ed. R. Dogonadze,1984, Telavi, 264-277.

T. Agladze, R. Lazonenko-Manevich, Ya. Kolotyrkin, Specific Metal-Solvent Interaction: Relaxation Characteristics and Optical Properties, Electrodynamics and Quantum Phenomena at Interfaces Ed. R. Dogonadze, 1984, Telavi, 55-57.

T. Agladze, O. O. Denisova, T. D. Dolidze, The Study of the Nature of the Solvated Proton in Binary Solvents Under Specific Interaction of the Mixture Components. Russ. Electrochimia, 1984, 20, 1300-1304.

T. Agladze, Metal-Solvent Interactions and the Kinetics of the Ionization-Discharge Processes. Thesis Doctor Dissertation., Karpov Inst. Phys. Chem., Moscow, 1983, 420.

T. Agladze, A. Librovich, V. Makarov, A. Shevchenko, Apparatus and Technologies for Metal Protection, 1983, 339-342.


T. Agladze, The Peculiarities of the Corrosion Processes in Organic Media, in: Progress in Science and Technique, Series-Corrosion and Corrosion Protection, Ed. Ya.M. Kolotyrkin, 1982, 8, Moscow, 3-87.
M. V. Chankashvili, G. S. Tsurtsumia, O. O. Denisova, T. Agladze, Mechanism of Electrochemical Formation of Cyclopentadiens in DMSO, Russ. Electrochimia, 1982, 18, 312-317.

M. V. Chankashvili, O. O. Denisova, T. Agladze, Kinetics and Mechanism of Electroreduction of Water from DMSO Solutions. Russ. Electrochimia, 1982, 18, 318-325.

T. Dolidze, T. Agladze, Chemisorption of Solvent Molecules at Platinum from DMSO Solutions, Bull. Acad. Sc. Georgia, 1981, 103, 626-628.


T Agladze, O. Sushkova, H. Sasaki, The Study of the Kinetics of Elementary Steps of Nickel Ionization Reaction by Pulse Potentiostatic Technique, Russ. Electrochimia, 1980, 10, 1459-1466.

Ya. M. Kolotyrkin, T. Agladze, The Study of the Kinetics of the Complex Electrode Reactions by Electrochemical Relaxation Technique, Proc. of Fourth Frumkin Readings: Moderm Aspects of Electrode Kinetics, Ed. I. Kristalik, 1980, Science, 3-9.

T. Agladze, O. Sushkova, Relaxation of the Rates of Electrode Reactions Accompanied by Electrosorption of Intermediates at Uniform Surface, Russ. Electrochimia, 1980, 16, 1377-1381.

T. Agladze, O.Sushkova Relaxation of the Rate of Electrode Reactions Accompanied by Electrosorption of Intermediates at Uniformly Nonhomogeneous Surface, Russ. Electrochimia, 1980, 16, 1382-1385.

T. Agladze, O. Sushkova, T. Dolidze, Reduction of Solvated Proton at Platinum Electrode in DMSO Solutions, Russ. Electrochimia, 1979, 15, 796-804.

T.Agladze, H.Sasaki, O. Sushkova, Kinetics of Elementary Steps of Nickel Ionization Reaction in Aqueous Media. Proc. Second USSR-Japan Corrosion Seminar, Tokyo, Japan, Society of Corrosion Engineering, 1979, p.12-22.

T. Agladze, L. Dobosh, Ch. Zushke, V. Messarosh, V. Elsner, Device for Automatic Compensation of Omic Drop., Rus. Metal Protection , XV, 1979, 267-274.


N. P. Abrashkina, T. Agladze, G. S. Raskin, Anodic Dissolution of Nickel in DMSO and DMSO – H2O Mixtures, Russ. Metal Protection , 1977, 13, 674-678.

T. Agladze, G. Tsurtsumia, Ya. Kolotyrkin, Mechanism of Electrodeposition of Manganese; Intermediate Spicees, Russ. Electrochimia, 1977, 12, 1142-1146.

G. Tsurtsumia, T. Agladze, Ya. Kolotyrkin, Mechenism of Electrodeposition of Manganese; Equilibrium Characteristics. Russ. Electrochimia, 1976, 10, 1582-1585.

Ya. M. Kolotyrkin, T. Agladze, G. S. Tsurtsumia, Kinetics of Manganese Electrode in Dymethylsulfoxide Solutions; Corrosion and Anodic Process, Russ. Electrochimia, 1975, 11, 1549-1554.

V. I. Vigdorovich, T. Agladze, Solvatation of Ions in Binary Mixtures Organic Solvent – Water and Kinetics of Electrode Processes, Russ. Electrochimia, 1975, 11, 85-89.

T. R. Agladze, G. S. Tsurtsumia, N. P. Abrashkina, Technique for Corrosion-Electrochemical Measurements in Nonaqueous Solutions, Russ. Metal Protection, 5, 1975, 609-612.


T. R. Agladze, R. M. Lazorenko-Manevich, N. P. Abrashkina, Study of Adsorption of Solid Electrodes in the Aqueous – Organic Media by Means of Radiometric and Modulation Spectroscopy Methods. USSR Mendeleyev Congress, V.3, Alma-Ata, Nauka, 1975, 273-275.

G. Florianovich, T. Agladze, L. Sokolova, F. Mikheeva. Effect of Gas Evolution on the Dissolution of Metals under Cathodic Polarization, Russ. Electrochimia, 1973, 9, 988-994.

T. Agladze, Ya. M. Kolotyrkin, Kinetics of Formation and Discharge of Mn (II) Ions in Ammonia Electrolytes, Proc. USSR Conference on Electrochemistry, Ed. R.Agladze, 1969, Tbilisi, 28-31.

T. Agladze, The Study of the Kinetics of Manganese Electrode in Aqueous Solutions. Dissertation Thesis Kand. Chem. Sci., Karpov Inst. Phys. Chem., Moscow, 1969, 138.

Ya. M. Kolotyrkin, T. Agladze, On Chemical Dissolution of Manganese, Russ.Metal Protection 1968, 4, 721-724.

Ya. M. Kolotyrkin, T. Agladze, The Peculiarities of Dissolution of Manganese in Acidic Electrolytes, Russ. Metal Protection 1967, 3, 413-418.პატენტები27, აქედან 6 - დანერგილი პრაქტიკაში
კვლევის სფერო :

თეორიული და გამოყენებითი ელექტროქიმია, ლითონთა კოროზიის და პასივაციის თეორია, კოროზიისაგან დაცვის ტექნოლოგიები, ნანომასალები ნანოდანაფარები, მათი სინთეზი და ფუნქციონალიზაცია
სამუშაო გამოცდილება :

1964-1985 ლ.კარპოვის სახელობის მოსკოვის ფიზიკურ-ქიმიური ინსტიტუტი, ელექტროქიმიის ლაბორატორიის ასპირანტი, მეცნიერ-თანამშრომელი, უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი.
1981-1985 დ.ი.მენდელეევის სახელობის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დოცენტი
1985-2006 კოროზიის წინააღმდეგ ბრძოლის რესპუბლიკური სამეცნიერო-საკოორდინაციო, ცენტრი, მეცნიერ-ხელმძღვანელი
1985-1998 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის კათედრის გამგე
1997-1998 საქართველოს მრეწველობის მინისტრი
1998-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრქიმიური ინჟინერინგის მიმართულების ხელმძღვანელი
მიღებული ჯილდოები :

სსრკ-ს მინისტრთა საბჭოს პრემია 1984წ.
სსრკ-ს ოქროს და ვერცხლის მედალები მეცნიერების ტექნოლოგიის განვითარების დარგში წარმატებისათვის
სხვა ჯილდოები და სიგელები- 9
აღიარება :

საერთაშორისო ელექტროქიმიური საზოგადოების წევრი, ევროპის მოწვეული პროფესორი და მომხსენებელი აშშ-ს და ევროპის რიგ უნივერსიტეტებში, საერთაშორისო კონგრესებზე და სიმპოზიუმებზე პლენარული და საკვანძო მოხსენებები