14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ბიონანო სამედიცინო, კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია, ინსპექცია, კონტროლი


ნათელა ნიჟარაძე

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ერთი ვაჟი და ერთი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
1 სართული, ოთახი 107

მობ : 598-11 62 52
შიდა : 67-16
ელფოსტა : hatelanizharadze@yahoo.com
განათლება :

1965 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
1976 - მიენიჭა ტენიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 96 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის სამი სახელმძღვანელო.
ავტორია 11 გამოგონების და ერთი პატენტის.
1. SiC-SiON2 კომპოზიტი; 2. SiC- Al2O3 –BN-Si სისტემაში კომპოზიტების მიღება აგრესიულ მედიებში სამუშაოდ. 3. Al2O3 – ნანოფხვნილის გავლენა სილიციუმის კარბიდის კომპოზიტის თვისებებზე. 4. დოლომიტ-სერპენტინიტური მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება ცემენტის გამოსაწვავი მბრუნავი ღუმელების შეცხობის ზონის ამონაგისათვის და სხვა.
კვლევის სფერო :

მაღალტემპერატურული კომპოზიციური მასალების წარმოების ტექნოლოგია. სილიციუმის კარბიდისა და ნიტრიდის ბაზაზე კომპოზიტების მიღება და ფიზიკურ – ქიმიური პროცესების შესწავლა.კერამიკული მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტები შიჩ-ში3N4- ბაზაზე. სალონშემცველი კომპოზიტების მიღება და კვლევა. ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენება ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების წარმოებაში და ტექნოლოგიის დამუშავება. ანტიკოროზიული ტემპერატურამედეგი საფარი ლითონკოსტრუქციების კოროზიისაგან დასაცავად.
პედაგოგიური მოღვაწეობა – კომპოზიციური მასალების ზოგადი ტექნოლოგია და ნედლეულის დამუშავების ტექნოლოგია; კერამიკული კომპოზიტები და მათი თავისებურებანი, კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები.
სამუშაო გამოცდილება :

საქართველოს საშენ მასალათა სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტი: ინჟინერი, ასპირანტი, უმცროს მეცნიერ მუშაკი, უფროს მეცნიერ მუშაკი, წამყვანი მეცნიერ მუშაკი, ცეცხლგამძლე მასალების ლაბორატორიის გამგე, 1965 – 2002 წელი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების ტექნოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, 2001-2003წ.
დოცენტი, 2003-2006წ. ასოცირებული პროფესორი, 2006-2012წ.
პროფესორი, 2012 წლიდან დღემდე.
საერთაშორისო კონტაქტები :

არის ევროპის კერამიკოსთა საზოგადოების წევრი, მსოფლიოს კერამიკოსთა ფედერაციის წევრი.