11 დეკ

ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა

19 დეკემბერს 15 სთ-ზე ჩატარდება ფარმაციის სტუდენტთა შეხვედრა, დამსაქმებელ შ.პ.ს GEFA -სთან, ადმინისტრაციული კორპუსი ნიკოლაძის დარბაზი.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ტექნოლოგია


თამარი ფალავანდიშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

დაბადების თარიღი:
1 იანვარი 1975. წელი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 311

მობ : 593-22 50 78
ტელ : 2-79 9747
შიდა : 61-64
ელფოსტა : t.palavandishvili@gtu.ge
განათლება :

1998 წელს - დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სრული კურსი (წაარჩინებით)
2000 წელს - დაამთავრა სტუ-ს მაგისტრატურა, წარჩინებით
2005 წელს - დაამთავრა სტუ-ს ასპირანტურა, წარჩინებით
2006 წელს - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
2009 წელს - მიენიჭა ასისტენტ პროფესორის წოდება
2013 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 2 სახელმძღვანელო, 22 სამეცნიერო შრომა
კვლევის სფერო :

ეკოლოგიური ქიმია, კვების პროდუქტების ეკოქიმიური ექსპერტიზა
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსის დასახელება: ( პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
კვების მრეწველობის ნედლეულის ექსპერტიზა, აგრარული წარმოების ქიმიზაცია და გარემოს დაცვა, ბიოორგანული ქიმია, ანტ, სასაქონლო ნავთობ პროდუქტების ექსპერტიზა, ტექნოლოგიური პროცესების თეორია, (ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები)