14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


თამაზი გაბადაძე

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ორი ვაჟი და ოთხი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 203

მობ : 593-56 14 37
ტელ : 2-36 46 22
შიდა : 66-94
ელფოსტა : t.gabadadze@gtu.ge
განათლება :

1959 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
1965 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
1982 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 164 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია. ავტორია 38 გამოგონების და 2 პატენტის.
კვლევის სფერო :

სილიკატების ტექნოლოგია და მეცნიერება, მშენებლობა;
• წყლის რესურსების ჟელედქცევის და მათგან მყარი მასალების მიღების თეორია და პრაქტიკა,
• სპილენძის წარმოების ახალი მეთოდი, თეორია და პრაქტიკა;
ნანოტექნოლოგიები ელექტროტექნიკური, სამედიცინო, სილიკატურ მასალებში
სამუშაო გამოცდილება :

საშენ მასალათა კვლევითი ინსტიტუტი: ლაბორანტი, ინჟინერი, ასპირანტი - 1959-1964წწ.
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ( ტექნიკური უნივერსიტეტი) სილიკატების ტექნოლოგიის კათედრა: ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი, კათედრის გამგე, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, მიმართულების ხელმძღვანელი – 1964 წლიდან დღემდე
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების მედალი – 1998 წელი;
ღირსების ორდენი – 2003 წელი;
სტუ-ს საპატიო დიპლომი – 2010 წელი
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთი, უკრაინა, ბულგარეთი
მრავალი სამეცნიერო-კვლევითი თემების დამუშავება, პროექტირება, ჩანერგვა, საკავშირო მთავრობის, სამინისტროების და უწყებების დადგენილებები, დახურული თემატიკა
აღიარება :

ინგლისი – რუსეთის პროგრესი. 1963 წლის თ. გაბადაძის შრომების შესახებ;
იაპონიის ფირმა – თხოვნა ,,ლიცენზინტორგს” (ქ.მოსკოვი), თ. გაბადაძის ტექნოლოგიის გადაცემის შესახებ;
ВАК СССР – რეცენზენტი სადოქტორო სამუშაოებში.
საკავშირო უმაღლესი განათლების სამინისტროს მეთოდური კომისიის წევრი, წინასწარ დაძაბული რკინა-ბეტონის საერთაშორისო ასოციაციის ნაციონალური საბჭოს წევრი (მოსკოვი),
საერთაშორისო თათბირის ორგკომიტეტის წევრი ცემენტების ქიმიასა და ტექნოლოგიაში. მოსკოვი, 1995წ.