15 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

2 აპრილს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით სპეცცემენტების და მჭიდა მასალების გამოყენების პერსპექტივები სემინარს უძღვებოდა პროფ: თამაზ გაბადაძე, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, რომელთა დასანერგად შემუშავებული კონკრეტული წინადადებები მიზანმიმართულად წარდგენილია სამთავრობო ორგანიზაციებში და ბიზნეს სფეროებში.
11 აპრ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 აპრილს,14სთ-ზე, 205 აუდიტორიაში, შედგება შეხვედრა ფარმაცევტულ კომპანია შ.პ.ს. „ლარიფან კავკასია“-სთან (Larifan) დასაქმების მიზნით.
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ვლადიმერი გორდელაძე

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

დაბადების თარიღი:
29 აპრილი 1950. წელი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 593-35 26 55
ტელ : 2-33 10 94
ელფოსტა : v.gordeladze@gtu.ge
განათლება :

• საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სილიკატების ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია :

• 1989-2006 წწ. - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის კათედრის დოცენტი.
• 2006-2009 წწ. - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი (მოწვეული);
• 2009 წლიდან დღემდე - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი.
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 72 სამეცნიერო შრომა, 1 სახელმძღვანელო, 4 დამხმარე სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია. ავტორია 14 გამოგონების
• СаруханишвилиА.Б, Горделадзе В.Г, Размадзе М.Т. Безглинистые эмалевые шликеры и их практическое применение. XV International enamellees congress, Praha, 1989;
• A. Saruckanishvili, V. Gordeladze, M. Razmadze. Clav-free enameling slip-casting materials and their practical aplications. The vitreous enameller. Volume 41, #2, 1990, 43-47;
• A. Saruckanishvili, V. Gordeladze, M. Razmadze. Die Anwedung tofreier Emailschlicker. Mitteilvngen. Des vereins dereins deutscher emailfachlevte e.v. Band 38/1990, Het. 7, juli, seite 93-94;
• ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. მინანქარი და მომინანქრების ტექნოლოგია. სახელმძღვანელო, სტუ, 2004;
• ა. სარუხანიშვილი, ა. გოგიშვილი, ვ. გორდელაძე, დ. ერისთავი. ჯიბსის თავისუფალი ენერგიის მინიმიზაციის მეთოდი. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, 2007;
• ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე. არალითონური, არაორგანული კომპოზიტების მიღებაში რიგი კომპლექსური ნედლეულის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა. მონოგრაფია, სტუ, თბილისი, 2009
კვლევის სფერო :

სპეციალური დანიშნულების მინისებრი დანაფარების თეორია და პრაქტიკა
სამუშაო გამოცდილება :

• ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია - ბაკალავრიატი;
• მინანქარი და მომინანქრების ტექნოლოგია - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა.
მიღებული ჯილდოები :

სხვადასხვა ორგანიზაციების საპატიო სიგელები
საერთაშორისო კონტაქტები :

• ხარკოვის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი;
• ერევნის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი